Regler för Krutcupens enkla tävlingsform2018 ser reglerna ut så här 


priser 2018


2000 kr  Gruslopp 2x2 Timmars   
Licens kostnad 200 kronor per tävling. 
Licenskostnad  "kortet"  50 kronor  årsavgift Startnummerplatta    100 kronor    styck  skall monteras på förardörr 
Vagnsbok                   200 Kronor   Gäller bilens livstid. 

Tävlingskalender

DÄCKSREGLER 
Vanliga gatgodkända däck

1 November -1 Maj  vinterdäck MS odubbade
1 Maj-1 November  Sommardäck 

Snabbguide  grus/asfalt Krutcupen
Valfri vanlig bil (ej SUV, pickup etc).
Vanliga gatgodkända däck  Sommardäck på sommaren 
Vinterdäck efter PM i anmälan och på facebook. 
Bilen ska ha fungerande bilbälte.
Batteriet ska vara fastmonterat.
Bromsljus ska finnas och synas bakåt.
vanlig kofångare eller max folkracegrind  inte båda lösningarna och max 95 dcb  

Läs våra bilbyggartips.
se film klicka 

Depå:
Varje team ska ha följande obligatoriska utrustning vid sin depåplats;
Brandsläckare, minst 6 kg
Uppsamlingskärl för vätskor (om t ex det börjar läcka olja)
Presenning (vi vill inte ha smutsen i marken så se till att hålla snyggt i depån)


Personlig utrustning:
Hjälm (obligatorisk)
Nackskydd obligatorisk kan hyras på plats för 100 kr
heltäckt klädsel ej enbart t-shirt gärna overall

 


Försäkring:
Alla förare ska teckna försäkring, 200 kr per person, vilket görs på plats. Eventuella medåkare ska också teckna försäkring.  

Körkort och ålder:
Man behöver inget körkort för att köra Krutcupen men vi vill att man ska ha körvana.  

Vill du veta mer?
Tider på banan 
inskrivnig+besiktning börjar 09,00
förarmöte 10,00
start 11,00

prisutdelning 15 minuter efter målgång

KRUTCUPEN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

0. ANMÄLAN TILL TÄVLING
UTH 1 ÄNDAMÅL............
UTH 2 BANA .....................
UTH 3 REGLER FÖR FORDON
3.1 DELTAGANDE FORDON
3.2 TILLÅTNA MODIFIERINGAR I KUPÉ UTRYMME.
3.3 TILLÅTNA MODIFIERINGAR KAROSSERI
3.4 TILLÅTNA MODIFIERINGAR MOTOR OCH DRIVLINA
UTH 4 DELTAGARE FÖRARE/PASSAGERARE.
UTH 5 DELTAGARE/UTRUSTNING
UTH 6 MILJÖ....................
UTH 7 BLANK
UTH 8 BLANK
UTH 9 SÄKERHET ..........
UTH 10 BLANK
UTH 11 BESIKTNING .......
UTH 12 FÖRARSAMMANTRÄDE
UTH 13 DEPÅ......................
UTH 14 START....................
UTH 15 BLANK.................
UTH 16 BESTRAFFNINGAR
UTH 17 SLUTRESULTAT..
UTH 18 PRISER ..................
UTH 19 REGLER...............
Tävlingsregler Uthållighet 
med oregistrerade standardbilar
0 Anmälan:
Skriftlig anmälan är obligatorisk till krutcupen@hotmail.se .
 Av anmälan skall framgå:
 * Namn på team och teamchef inklusive personnummer
Namn på övriga deltagare, även mekaniker och annan personal som ingår i teamet inklusive
personnummer
* Kontaktuppgifter till teamchef i form av e-mailadress och mobiltelefonnummer.
* Datum och ort till vilken tävling anmälan gäller
 1 Ändamål
1.1 Ändamålet med denna  tävlingsform av uthållighetstävling är att skapa möjligheter, öppna
dörrarna för flera samt med enkla medel ge flera möjligheten att prova på organiserad bilsport.
1.2 Skapa teamkänsla och intresse för motorsporten, 


2.1 Körglädjen skall berikas och upptäckas med KC
2.3 Banan ska vara av grus is eller asfalt 
2.4 Utfart från depå ska ha l accelerationssträcka innan fordonet kommer ut på bana av den
typ som finns i normala trafiken för att undvika onödiga säkerhetsrisker.
 3 Regler för fordon
3.1 Deltagande fordon
3.1.1 Deltagande bilar ska vara täckta, serietillverkade person eller kombibilar i standardutförande,
som är typbesiktade i Sverige. Minibussar, pickupbilar eller liknande är ej tillåtna. Bilar med
turbo eller annat system för överladdning får inte vara fyrhjulsdrivna.
3.1.2 Deltagande bil ska besiktigas för att få vagnbok eller redan inneha vagnbok. Bilen behöver ej
vara skattad, trafikförsäkrad eller godkänd av Svensk Bilprovning eller motsvarande instans.
3.1.3 Deltagande bil ska vara utrustad med väl fastsatt brandsläckare med släckvolym minst 2 kg.
3.1.4 Deltagande bil ska vara utrustad med säkerhetsbälten av minst original bälte trepunktstyp.
3.1.5 Stötfångare skall bibehållas i original utförande och eventuell dragkrok  demonterad
3.1.6 Taklucka av glas eller plexiglas kan tillåtas om bilen är typgodkänd med denna (Tejpning krävs
med splitterfilm, silvertejp).
3.1.7 All original belysning med glas ska demonteras . Två  bromsljus. skall finnas gärna extra högt uppsatta 
glödlampa, bakljus ska ha en ljusstyrka minst motsvarande 12W glödlampa.
Vid asfalttävling får orginal belysning bibehållas men ska då tejpas eller täckas med genomsynlig
självhäftande plast.
3.1.8 Vid tävling pågående vid skymning eller mörker krävs strålkastare framåt monterade på taket
som ska var monterad och funktionstestat på besiktning, belysningen ska minst motsvara
vanligt halvljus.
3.1.9 All monterad belysning ska vara fungerande under hela tävlingen.
3.1.10 Bil ska vara utrustad med kraftiga bogseröglor fram och bak. Dessa ska tydligt utmärkas.
3.1.11 Standard däck  ska användas  C-däck är tillåtna.  under perioden 1/4 -1/11 skall sommardäck användas.
övrig tid odubbade vinterhjul tillåtna 
3.1.12 Rutor ska vara av originaltyp, skadad bak- eller sidoruta får ersättas med genomsynliga
plastrutor med mist 3mm tjocklek. Tonade rutor eller s.k. solskyddsfilm får inte monteras på
främre sidorutor eller framruta.
3.1.13 Original låsning för huv och baklucka får demonteras, dessa ersättas med snabblåsning typ
stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida.
3.1.14 Bil ska vara fri från allvarliga rostangrepp enligt Svensk Bilprovnings eller motsvarande instans
normer, större skador får ej finnas på bil före start,
3.1.15 Bilen ska vara enhetligt lackerad, ett representativt utseende ska behållas på fordonet.


3.1.18 Batteriet skall vara väl fastsatt. 
3 Tillåtna modifieringar i kupé utrymme.
3.2.1 Inredning får demonteras.
3.2.2 Stolar och ratt får bytas.
3.2.3 Säkerhetsbälten får bytas mot godkänt bälte av fyrpunktstyp. Dess bakre infästning ska då sitta
så högt som möjligt, . Endast infästningsöglor av typ som är avsedda
för bälten ska användas.
3.2.4 Skyddsbur får monteras på ett säkert sätt för föraren.
3.3 Tillåtna modifieringar karosseri
3.3.1 Hasplåtar får monteras och skydd för nedsmutsning av kylare får monteras, 
3.3.2 Stötdämpare och fjäder fritt, infästningar får förstärkas.
3.3.3 Större behållare för spolarvätska får monteras, dock ej i kupéutrymmet utan tätslutande låda
dränerad nedåt under bilen
3.3.4 Original tank eller godkänd säkerhetstank ska användas, tankpåfyllning får flyttas. Om
säkerhetstank används ska bakre torpedvägg göras vätsketät med inte brännbart material.
3.3.5 Rejäla stänkskydd ska finnas bak. samt fram vid fwd
3.4 Tillåtna modifieringar motor och drivlina
3.4.1 Motor, växellåda och drivlina skall följa bilens ursprung eller likvärdigt.
3.4.2 Motor och växellåds infästningar får modifieras och förstärkas.
3.4.3 Avgassystem/fastsättning får modifieras och förstärkas, dock får ej ljud nivå överstiga 95db.

3.4.5 Luftfilter fritt.
3.4.6 Differential får låsas.
3.4.7 Kylare får bytas.
UTH 4 Deltagare förare/passagerare.
4.1 För varje team ska teamchef utses som även ska vara kontaktman med tävlingsledningen och
ansvarig för teamet, teamchefen behöver inte ingå besättningen för fordonet.
4.2 Samtliga förare och co-pilot ska köpa sig sin licens/Försäkring 
14 år får köra eller åka med i Krutcupen
 5 Deltagare/utrustning
5.1 Deltagande förare och passagerare ska under körning bära hjälm modell mc/bil 
rekommenderas ha en vikt understigande 950 gram.
5.2 Heltäckande klädsel är obligatorisk
5.3 Stödkrage av flamsäkert material är obligatorisk under körning.
5.4 Godkänd föraroverall, hjälm, balaklava, nackkrage, skor och handskar rekommenderas för den
egna säkerheten.'


UTH 6 Miljö
6.1 Tät presenning, eller motsvarande skydd, ska alltid användas under tävlingsbil vid service eller
uppställning av bilen oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så stort att det skyddar även
vid större spill, alltså betydligt större än själva tävlingsfordonet. Eventuellt spill på skyddet får
inte spolas av skyddet annat än på av arrangören anvisad plats.
6.2 Uppsamlingskärl ska finnas för uppsamling av vätskor. 
6.3 Vid behov ska presenning finnas även under övriga fordon i depån.
6.4 Markskydd ska alltid finnas vid tankning av fordon, även när det sker vid sidan av den
markskyddade serviceplatsen. Gäller även för av arrangören anordnad tankningsplats/tankzon.
Eventuellt spill ska alltid samlas upp.
6.5 Skulle förorening uppstå måste deltagare/team omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till
arrangören.

9 Säkerhet
9.1 Varje säkerhetspostering ska vara utrustad med brandsläckare.
9.2 Postering använder följande flagg eller ljussignaler.
Gul: Omkörning förbjuden tills hinder passerats, var beredd stanna.
Grön: Banan klar.
9.3 Signaler - bestraffningar från huvudposteringen.
Röd flagg/ljussignal: Heatet avbrutet, åk långsamt till depån (k
Svart: Bestraffning - kör omedelbart till bandepå.
Blå: Omkörning kan komma att ske - håll ditt spår – lämna plats för omkörning.
Svart/vit rutig: Loppet slut.
9.4 All form av plåtkontakt ska i yttersta mån undvikas då detta är en ekonomisport.
11 Besiktning
11.1 Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhetsbesiktas före start. Om ny vagnbok skall
utfärdas för fordon skall detta anmälas till arrangör i god tid före tävlingsdagen för att
säkerhetsställa tillgång på vagnböcker,
11.2 Bil förare/passagerare som inte uppfyller reglerna tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen
förrän bristerna åtgärdats.
11.3 Bil som ådrar sig allvarligare skada under tävlingen som är av vikt för nästa besiktning ska ges
notering om skadan i vagnbok.

UTH 12 Förarsammanträde
12.1 Före start ska förarsammanträde genomföras med deltagarupprop, varvid speciellt regler för
genomförande av uthållighetstävling och säkerhet påpekas.
12.2 Ge tydliga instruktioner för tävlingens genomförande och eventuella lokala föreskrifter för
tävlingen, miljöinstruktioner skall alltid gås igenom på förarsammanträden.
UTH 13 Depå

13.2 Högsta tillåtna hastighet i depåområdet ”gångfart”.
UTH 14 Start
14.1 förare/passagerare sittande i bilen, när startsignal ges
startar uthållighetstävlingen.
14.2 Startmetod flagga eller säkerhetsbil 
14.3 Start kan ske med masterbil, som släpper fältet efter ett eller flera formationsvarv, masterbil
UTH 16 Bestraffningar
16.1 Bestraffningar utdelas av  tävlingsledningen.
16.2 Straffållor ska finnas i anslutning till banans utfart
16.3 Bestraffning kan bestå av, ”Stop and Go”, – varv eller tidsbestraffning, beroende på förseelsens
art. Detta skall förtydligas på förarmötet, vad som ger vilken påföljd.
16.4 Miljö förseelser skall alltid bestraffas (även spill vid vätskepåfyllning), bestraffning kan även
medföra uteslutning ur tävlingen.
UTH 17 Slutresultat
17.1 Segrare i tävlingen blir det team som presterat bäst inom ramen för dessa regler.
UTH 18 Priser
18.1 Enligt arrangörens inbjudan.
UTH 19 Regler
19.1 Dessa regler gäller under 2018  och tillsvidare.

Obs Krutcupen har ett eget regelverk och det är inte fair Racing att kopiera detta. Har du synpunkter på Krutcupens regler kontakta oss på email Krutcupen@hotmail.se

Folkracebilar  är välkomna att deltaga med gatgodkända sommardäck 
 

anmälan här

Kontakta oss gärna via formuläret nedan.

Miljö säkerhetsplan

2017 –12 –24. Samuel Kennerfalk

Säkerhets o Miljöplan för Uthållighet på banan 2018 i samband med tävlingar med Enkel bilsport. Säkerhetsplan. Finns en ” rescue” bil på plats med räddningsutrustning för snabbast möjliga åtgärd vid eventuell olycka/sjukdom.

Utefter banan finns publikvärdar som tillsammans med säkerhetschefen hjälper publiken till säker placering.

Hjärtstartare förbandsväskor . Larmfas. Vid olycka på banan larmas i första hand rescuebilen där insatsledaren tillsammans med säkerhetschefen avgör om ambulans ska inkallas genom 112. Olycka/sjukdom bland publik/funktionärer så larmas också recuebilen i första hand som likt ovan avgör vidare åtgärder. Insatsfas. Personal

rescuebilen gör första bedömning och vård, larmar i sin tur ambulans från sjukhuset om det behövs. Beslutsfas. Utifrån skadans omfattning har Tävlingsledningen ett av följande tre beslut att ta.

1: Mindre skada. Efter klartecken från rescuebilen fortsätter tävlingen.

2: Mindre eller allvarligare skada där ambulans tillkallats, så fortsätter tävlingen efter att ambulansen anlänt och tagit över den skadade samt klartecken från tävlingsledare, säkerhetschef och insatsledare recuebilen.

3: Mycket allvarlig skada eller dödsolycka. Tävlingen avbryts och SOS alarm tillkallar POSOM gruppen. Konsekvenser av de tre olika besluten.

1: Tävlingen fortsätter i sin ordinarie omfattning.

2: Den skadades team eller anhörig informeras om att han/hon förts till sjukhus för vidare vård.

3: Posomgrupp samankallas genom SOS Alarm AB . Polis och förbundsstyrelse underrättas omgående och åtgärder tas enligt MHF Motor Krishanteringsplan vid olycka med svår personskada eller dödlig utgång”.

banan har en servering som fungerar som samlingslokal och speciell personal finns i beredskap för att fungera som ”Dörrvakter” OBS vid olycka som innebär ambulanstransport så ska Incident o olycksrapport fyllas i och sändas till säkerhetsrådgivaren i MHF.

Miljöplan. MHF miljöpolicy gäller all verksamhet vilket bland annat innebär • Samtliga ekipage måste följa Enkelbilsports regler.

Miljöreglerna Ska finnas med på inbjudan till tävling. Kontrolleras under tävlingens gång av för tävlingen ansvarig miljöchef och eller teknisk kontrollant. Avvikelser ska rapporteras till tävlingsledare för åtgärd. •

Stickprovskontroll av bils ljudnivå sker. • Soptunnor finns utplacerad inom depå o publikområden. • Vid olycka på banan eller i depå där utsläpp på marken förekommit ska tävlande eller funktionärer omedelbart meddela miljöansvarig som i samråd med tävlingsledning avgör åtgärd. •

Vid större utsläpp meddelar tävlingsledningen brandkåren via SOS 112 för hjälp med åtgärd. • Enkel Bilsport ser mycket seriöst på miljö och säkerhet samtidigt som detta skall ses som en nyrekrytering för nya bilsportare samtliga förare skall innan start vara med på informationsmöte samt göra
utandningsprov för nykterhet. Tävlingsledaren har all makt förare har många skyldigheter. Detta skall anslås på oficiell anslagsplats innan tävlingen startar.