Förklaring 2018 cupregler 

1 varv ger 1 poäng. Varje tävling ör en individuell tävling med pris cermoni och poängen flyttas vidare till en totalsegrare vid årets slut med finalen som ger dubbla varvpoäng. 

Detta med att varje varv ger poäng bidrar till att varje team försöker att varje tävling i uthållighet köra så många varv totalt per tävling. 

Vill du vara en del av organisationen som funktionär ring Hasse på 070-798 23 78